K A L E N D Á R odborných podujatí 2023


Podujatia 2023                              

K A L E N D Á R odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2023

 

XIV. novoročný reumatologický seminár
26.01.-27.01.2023, Košice

XVII. jarný reumatologický seminár
24.03.2023, Piešťany

66. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů
10.10.-12.10.2023, Hradec Králové

XIII. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium
08.12.-09.12.2023, Piešťany