K A L E N D Á R odborných podujatí 2020


Podujatia 2020                              

K A L E N D Á R odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2020

 

13. 3. 2020 - z r u š e n ý
XVI. jarný reumatologický seminár a I. reumatologický ošetrovateľský deň,  Spoločenské centrum SLK Piešťany a.s.


64. zjazd českých a slovenských reumatológov, Olomouc - AKTUALIZÁCIA 16.09.2020


3. 12. - 5. 12. 2020

Central European Congress of Rheumatology 2020, Bratislava  - presunutý na rok 2021