Aktuality – pripravované publikácie

Informácia k 3. dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19
(aktualizované 14.10.2021)
Pokračovanie

Odporúčania ACR pre plánovanie očkovania
American College of Rheumatology (ACR) 08.02.2021
Pokračovanie

Plquenil 200mg tbl flm 60x200mg
Povolenie na terapeutické použitie registrovaného lieku v neschválenej indikácii
Pokračovanie

Štandardný postup na výkon prevencie očkovaním proti COVID-19
Informácie pre zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov očkovacích centier
Pokračovanie

Vakcinácia COVID-19 - aktualizácia 5. máj
Prehľad o vakcinácii SARS-Cov-2 u pacientov s reumatickými a muskuloskeletálnymi ochoreniami
Pokračovanie

EULAR register pacientov s prekonaným COVID-19
Reister pacientov so zápalovým reumatickým ochorením a prekonaným COVID-19
Pokračovanie

Manažment pacienta s reumatickým ochorením v súvislosti s pandémiou COVID-19
Odporúčania Slovenskej reumatologickej spoločnosti
Pokračovanie

Zápisnice zo zasadnutia SReS
Zápisnice zo zasadnutia členov výboru Slovenskej reumatologickej spoločnosti:
Pokračovanie

Rhematologia
Predplatné časopisu Rheumatologia
Pokračovanie