Rhematologia

Predplatné časopisu Rheumatologia

RHEUMATOLOGIA

Časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva

Abstracted in Excerpta medica a Scopus

 

Vážení členovia Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou odborného a vedeckého časopisu Rheumatologia. Svojím pozitívnym postojom prispejete k rozvoju odboru reumatológia na Slovensku. Odoberanie a čítanie časopisu Rheumatologia obohatí Váš odborný rozhľad a iste Vás povzbudí aj k napísaniu rukopisu, ktorý po kladnom recenznom posúdení radi uverejníme v našom časopise. Vaše publikačné a finančné príspevky časopis zachovajú v slovenskej medicínskej literatúre.

 

Názov časopisu RHEUMATOLOGIA

Rok 2019

Meno, priezvisko a titul ......................................................................................................................................

Adresa na doručenie časopisu ............................................................................................................................

Ulica a číslo domu ...............................................................................................................................................

PSČ ......................................................................................................................................................................

Mesto .................................................................................................................................................................

Štát .....................................................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................................................

Telefón ...............................................................................................................................................................

 

Objednávku zašlite na adresu vydavateľstva:

SAP – Slovak Academic Press s.r.o., Bazová 2, 821 08 Bratislava

Mgr. Ivana Škultétyová

Mobil: 0908 780 780

E-mail: sap@sappress.sk