Vakcinácia COVID-19 - aktualizácia 24. februára

Prehľad o vakcinácii SARS-Cov-2 u pacientov s reumatickými a muskuloskeletálnymi ochoreniami


Prehľad o vakcinácii SARS-Cov-2 u pacientov s reumatickými a muskuloskeletálnymi ochoreniami - aktualizácia (24 .02.2021)