Štandardný postup na výkon prevencie očkovaním proti COVID-19

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov očkovacích centier


Štandardný postup na výkon prevencie očkovaním proti COVID-19 informácie pre zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov očkovacích centier