Členovia výboru Slovenskej reumatolog. spoločnosti

Volebné obdobie: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025

 

Prezident:

Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH.     

Viceprezident:

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.                                   

Vedecký sekretár:

MUDr. Martin Žlnay, PhD.                                                  

Členovia:

MUDr. Soňa Dubecká, PhD

MUDr. Janka Jančovičová                                                   

MUDr. Zlata Kmečová, PhD.                                               

MUDr. Ľubica Kuderová                                       

Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.                                            

Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.                         

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA                               

MUDr. Vlasta Vargová

MUDr. Emil Amcha

MUDr. Jozef Odnoga

MUDr. Viola Husárová