Spolupráca

Spolupráca Slovenskej reumatologickej spoločnosti so Slovenskou lekárskou spoločnosťou ako aj s ostatnými spoločnosťami je príkladná od založenia.

Všetky pokyny a záväzky sa plnia v stanovených termínoch. Spolupráca s Českou reumatologickou spoločnosťou má svoju dlhoročnú tradíciu. Svedčí o tom pravidelnosť spoločných podujatí. Významné sú zjazdy slovenských a českých reumatológov, ktoré sa pravidelne konajú a pokračujú vo svojej tradícii aj po roku 2003.

Slovenská reumatologická spoločnosť má v roku 2009 300  členov.

Slovenská reumatologická spoločnosť má v roku 2010 297 členov.