Reumatologické dni

Chronológia pracovných reumatologických dní, ktoré prerástli do zjazdov podľa dostupných záznamov od 1970 do r. 2010:

X. celoštátne pracovné reumatologické dni, 1.– 2. 10. 1970, Nízke Tatry, Tále

XI. pracovné reumatologické dni 23. – 24. 9. 1971, Ostrava

XII. pracovné reumatologické dni Hradec Králové, 15. – 16. 6. 1972

XIII. pracovné reumatologické dni Košice, 22. – 23. 11. 1973

XIV. pracovné reumatologické dni Kyjov, 26.-27.9.1974

XV. pracovné reumatologické dni Brno, 3. – 4. 4. 1975

XVI. pracovné reumatologické dni Hradec Králové, 17. – 18. 6. 1976

XVII. pracovné reumatologické dni Hradec nad Moravici, 16. – 17. 6. 1977

XVIII. pracovné reumatologické dni Praha, 7. – 9. 12. 1978

XIX. pracovné reumatologické dni Jihlava, 14. – 15. 6. 1979

XX. pracovné reumatologické dni Piešťany, 15. – 16. 11. 1979

XXI. pracovné reumatologické dni Liberec, 15. – 16. 5. 1980

XXII. pracovné reumatologické dni Hradec Králové, 5. – 6. 3. 1981

XXIII. pracovné reumatologické dni Čeladná – Podolánky (Frídek-Místek), 13. – 14. 5. 1982

XXIV. pracovné reumatologické dni Bratislava, 21. – 22. 10. 1982

XXV. jubilejné pracovné reumatologické dni Brno, 24. – 25. 3. 1983

XXVI. pracovné reumatologické dni Banská Bystrica, 8. – 10. 11. 1984

XXVII. pracovné reumatologické dni 24. 5. 1985, Trenčianske Teplice

XXVIII. pracovné reumatologické dni Hluk (Uherské Hradište), 31.10. – 1.11.1985
 
XXIX. celoštátny reumatologický zjazd Hradec Králové, 19. – 20. 3. 1987

XXX. celoštátny reumatologický zjazd Ostrava, 21. – 22. 4. 1988

XXXI. celoštátny reumatologický zjazd Košice, 27. – 28. 10. 1988

XXXII. celoštátny reumatologický zjazd Kyjov, 28. – 29. 9. 1989

XXXIII. celoštátny reumatologický zjazd Brno, 19. – 20. 4. 1990

XXXIV. celoštátny reumatologický zjazd Žilina, 4. – 5. 10. 1990

XXXV. celoštátny reumatologický zjazd Lučenec, 18. – 19. 4. 1991

36. celoštátny reumatologický zjazd Pardubice, 4. – 5. 6. 1992

37. zjazd slovenských a českých reumatológov Vysoké Tatry, Dolný Smokovec, 3. – 4. 6. 1993

38. zjazd českých a  slovenských reumatológov Liberec, 27. – 29. 5. 1994

39. zjazd slovenských a českých reumatológov Spišská Nová Ves, 21. – 23. 9. 1995

40. zjazd českých a  slovenských reumatológov Olomouc, 26. – 28. 9. 1996

41. zjazd slovenských a českých reumatológov Trnava, 18. – 20. 9. 1997

42. zjazd českých a slovenských reumatológov Brno, jún 1998

43. zjazd slovenských a českých reumatológov Nitra, 12. – 15. 5. 1999

44. zjazd českých a slovenských reumatológov Hradec Králové, 27. – 30. 9. 2000

45. zjazd slovenských a českých reumatológov Trenčín, 27. – 29. 9. 2001

46. zjazd českých a slovenských reumatológov Liberec, 2. – 5. 10. 2002

47. zjazd slovenských a českých reumatológov Košice, 1. – 4. 10. 2003

48. zjazd českých a slovenských reumatológov České Budejovice, 22. – 25. 9. 2004

49. zjazd slovenských a českých reumatológov Piešťany, 21. – 24. 9. 2005

50. výročný zjazd českých a slovenských reumatológov Zlín, 20. – 23.9. 2006

51. zjazd slovenských a českých reumatológov Banská Bystrica, 19. – 22. 9. 2007

52. zjazd českých a slovenských reumatológov Praha, 7. 5. 2008

53. zjazd slovenských a českých reumatológov 25.-27.6.2009 Starý Smokovec

54. zjazd českých a slovenských reumatológov, Plzeň,  12. – 15. 5. 2010