Sekretariát SRS

Sekretariát Slovenskej reumatologickej spoločnosti

Mgr. Viera Džurná

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 12 Piešťany

Tel.: 00421 33 7969335
E-mail: viera.dzurna@nurch.sk


Bc. Romana Ondičová

Univerzita P. J. Šafárika LF a UNLP
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Tel.: 00421 55 640 3868
E-mail: romanaondic@gmail.com